Què vol dir innovar?

Hi ha conceptes de moda que de tant repetir-los ens hi familiaritzem encara que no sapiguem massa bé que volen dir. Aquests és el cas del terme  “Innovació”. En els últims anys s’ha parlat molt sobre la importància de la innovació… Sembla que la innovació ho ha de canviar tot i que ha de marcar el futur de la nostra societat. Està canviant el model d’empresa, el model educatiu, i el nostre dia a dia. Pero què és realment la innovació? Que vol dir realment innovar?

Segons el manual d’Oslo de la OECD aquesta és la definició d’innovació:

“Una innovació és la introducció d’un nou, o significativament
millorat, producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de
comercialització o d’un nou mètode organitzatiu, en les pràctiques internes de l’empresa, l’organització del lloc de treball o les relacions exteriors.”

De la definició anterior es desprenen varies idees. La primera és que innovar no és el mateix que inventar o investigar. Per parlar d’innovació hi ha d’haver una  introducció al mercat de la idea que tinguem en ment. És a dir, si inventem un nou producte i per motius de rendibilitat econòmica no l’acabem traient al mercat, no es considera que haguem innovat. Haurà quedat en recerca, desenvolupament, coneixement, I+D (un altre terme molt de moda)…que potser podrem aprofitar més endavant per treure altres productes, pero que de moment no ens ha generat cap valor ni rendiment.

Una segona idea que podem extreure de la definició són els 4 tipus d’innovació existents: Innovació de Producte, Innovació  de Procés, Innovació de Màrqueting i Innovació d’ Organització. Per tant, tant innovadora és una empresa que treu un producte que revoluciona el mercat, com Apple amb l’smartphone; com la que busca nous canals de distribució, com telepizza i el servei a domicili; o la que optimitza els processos de producció, com Zara amb la capacitat d’escurçar els temps de producció i distribució de la seva roba.

Finalment, una ultima idea que es desprèn de la definició és la distinció entre Innovació Incremental o Disruptiva.

“Una innovació pot consistir en la introducció d’un sol i únic canvi important o d’una sèrie de petits canvis progressius que junts constitueixen un canvi significatiu.”

Quan es parla d’innovació moltes vegades es fa referència a la innovació tecnològica, pero com hem vist, aprofitar les noves tecnologies per treure productes al mercat només és una de les formes d’innovar. No fa falta tenir grans centres d’I+D per innovar. Qualsevol empresa per petita que sigui, pot introduir petits canvis de gestió, d’organització interna, de comunicació, de millora del servei…que es poden considerar innovacions. Potser sense saber-ho estem sent més innovadors del que pensàvem, i és que són aquestes ganes de millorar i de respondre a les necessitats canviants dels clients el que defineixen una empresa innovadora. En el fons, encara que la definició no ho digui, la innovació és una actitud.

 

Article original publicat a “La veu de l’Anoia” el 28-09-2017

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *