Seure Còmodament

Seure no sempre es converteix en una acció agradable, sobretot quan passes moltes hores al dia sobre la mateixa cadira bé sigui a la feina o al menjador de casa...en situacions d'ús intensiu és on es comprova la comoditat d'una cadira, per això el nostre objectiu principal era dissenyar-ne una que fos còmoda i polivalent.

Repte

Dissenyar una cadira que tingués la comoditat com a prioritat. A més a més volíem una cadira versàtil i discreta que s'adaptés a qualsevol espai...un nou clàssic. Tot això tenint molt en compte els costos de fabricació.

Problema

Incomoditat de moltes cadires de fusta que provoquen dolors i lesions per culpa d'un disseny poc ergonòmic. 

Procés de Disseny

LLEUGERESA VISUAL

Spina és una cadira amb una marcada personalitat que l'hi dona la forma insòlita d'espina però amb un disseny simple i gents estrident. 

 

VERSATILITAT

Un altre requisit de disseny era que s'adaptés a qualsevol interior. Volíem una cadira que anés bé tant per menjador com per espais col·lectius.

COMODITAT

La comoditat de la cadira s'aconsegueix gràcies a la morfologia de la peça central que es composa d’una “espina” i les seves “costelles” perpendiculars. L’espina té una funció estructural, a més de permetre certa flexibilitat entre respatller i seient. El disseny en voladís de les costelles també permet la seva flexió, adaptant-se a la forma del cos.

 

 

FABRICACIÓ

La Spina està composta de tres parts: una peça central que uneix respatller i seient; una pota davantera i una pota posterior. Tota la cadira està feta amb un únic material, la fusta laminada, donat les seves propietats de flexibilitat. A més, totes les peces estan unides amb només 4 unions. Màxima simplicitat per reduir costos de producció i temps de muntatge.